Chính sách thanh toán

Có 3 hình thức thanh toán được Tân Dược Phát chấp nhận, đó là:

  1. Thanh toán trước qua đơn vị thứ 3
  2. Thanh toán khi nhận hàng (COD)
  3. Chuyển khoản ngân hàng.

Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách để xác nhận đơn hàng và hướng dẫn hình thức thanh toán phù hợp.